Количка

0 артикула
Добре дошли в нашия магазин!

Категории с падащо меню

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ1. СТРАНИЦАТА

Интернет ("нашата", "тази интернет страница", "този Сайт") страницата на КАРИОПТИКС ("КАРИОПТИКС", "ние", "нас") и свързаните с нея услуги ви предоставяме в съответствие със следните Условия за Ползване (УзП). Моля прочетете ги внимателно преди да подавате каквито и да било поръчки. КАРИОПТИКС е запазена търговска марка на КАРИ СТИЛ ЕООД, регистрирано в България под №11724/­1997. Нашето седалище се намира на бул. Княгиня Мария Луиза №54, 1202 София, и сме регистрирани по ЗДДС под номер BG121474223.

По-конкретно бихме желали да обърнем вниманието ви на нашата политика относно условията за покупка в съответствие с УзП и нашата политика за опазване на личните данни. Ако сте под 16-годишна възраст, вие ще трябва да запознаете ваш родител или настойник с политиката за опазване на личните данни на КАРИОПТИКС преди да използвате тази интернет страница или някоя от предлаганите на нея услуги. Независимо от това, ние си запазваме правото да приемаме само поръчки от лица над 18-годишна възраст. Възможно е да променим УзП в бъдеще, но ако не сте съгласни с някоя от промените в УзП, трябва незабавно да спрете да използвате тoзи Сайт. Всички промени, направени след като сте подали някаква поръчка, няма да засегнат по никакъв начин тази поръчка, освен ако не сме били принудени да я направим поради законови изисквания.

2. РЕГИСТРАЦИЯ

За да се възползвате от услугите или информацията, предлагани на тази интернет страница, вие трябва да бъдете регистрирани. По време на регистрацията, ще трябва да подадете информация за вас или за вашата фирма. Ако някои от регистрираните данни за вас претърпят изменение в бъдещето, молим да ги осъвремените на нашата интернет страница. Ние също така е възможно да променим в даден момент нашите изисквания за регистрацията. Паролата, която определите за ваш достъп, трябва да бъде уникална и да я пазите добре, и трябва незабавно да известите КАРИОПТИКС в случай, че установите неразрешен достъп или неразрешено използване на вашата сметка при нас от други лица. Молим да направите справка с нашата политика по опазването на личните данни относно това как използваме предоставените ни ваши данни.

3. ДОПУСТИМОСТ ДО ПОКУПКИ

За да извършвате покупки от нашата интернет страница, ще трябва да предоставите ваши лични данни като: истинско име, телефонен номер, e-mail адрес и друга необходима информация съгласно изискванията. Освен това, ще трябва да предоставите валидни и верни подробности за начина на плащане и да потвърдите, че вие сте лицето, упоменато в предоставената за фактуриране информация. Достъп до интернет страницата се осигурява само за лица, които отговарят на нашите изисквания по условията за допустимост, които имат издадена валидна кредитна/дебитна карта от банка, приемлива за нас, която приема посредничеството на КАРИОПТИКС за извършване на сделки, и която е упълномощила КАРИОПТИКС да обработва покупки по нейните кредитни/дебитни карти на обща стойност, която не превишава стойността на поръчаните стоки. Ние си запазваме правото да ограничаваме бройката на експедираните стоки до всеки един клиент или пощенски адрес.

При финализирането на поръчката, вие трябва изрично да ни упълномощите да извършим кредитните проверки и, когато КАРИОПТИКС счете това за необходимо, да предадем или поискаме информация (включително осъвременена информация) за вас на или от трети страни, включително, но без да е ограничено в рамките на номера на вашата кредитна/дебитна карта или кредитни отчети (включително кредитни отчети за вашия/та съпруг/а, ако живеете като имуществена общност по закон), да се уверим във вашата самоличност, да валидираме вашата кредитна/дебитна карта, да получаваме първоначално разрешение за ползването на вашата кредитна/дебитна карта и да получаваме разрешения за извършване на сделки за покупка с нея. Освен това, вие ще трябва да се съгласите, че ние можем да използваме вашите лични данни за провеждане на съответните проверки против фалшификации. Личната информация, която ни предоставяте, може да бъде предоставена като референция на кредитни или борещи се с фалшификациите инстанции, които могат да записват такава информация. Молим да направите справка с нашата политика по опазването на личните данни относно това как използваме предоставените ни ваши данни.

4. ПОРЪЧКИ

Всички поръчки са предмет на приемане и наличност, а стоките, които сте поставили във вашата количка за пазаруване не се запазват и могат да бъдат закупени от друг клиент, докато не ги платите. КАРИОПТИКС предлага за продажба стоки, които са на склад и налични за експедиране. В този случай, ще ви бъде предоставена възможност да извършите авансово плащане за тези стоки, с което извършвате авансова покупка. Това осигурява получаването на тази стока от вас с предимство. Вашите права във връзка с авансовите покупки са същите, като тези за други покупки в брой от магазините на КАРИОПТИКС. Като алтернатива, можете просто да регистрирате вашия e-mail адрес за да ви известим след пристигане на избраната от вас стока, която не е в наличност на склад. Стоките, получени в склада, могат да бъдат предварително разпределени за изпълнение на поръчките с авансово плащане, вследствие на което клиентите, които са извършили авансово плащане, ще получат тези стоки с предимство - преди клиентите, които са в списъка на чакащите, или клиентите, които поръчват чрез интернет страницата за незабавна доставка.
Молим да обърнете внимание на това, че е възможно да не сме в състояние да доставим избраните от вас стоки и заплатени авансово вследствие на причини извън нашия контрол, като: природни бедствия, пожар, буря и лоши атмосферни условия и т.н., описани като форс-мажорни обстоятелства съгласно INCOTERMS. В такъв случай, вие ще бъдете известени по e-mail и ние ще ви възстановим авансовото плащане по вашата кредитна/дебитна карта в рамките на тридесет дни, след като бъдем известени, че стоката не може да бъде доставена. КАРИОПТИКС запазва данните за вашите сделки за срок от поне една година.

5. ПОЛИТИКА НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

Показаните на интернет страницата цени са във валута, избрана от вас, и включват ДДС. Тези цени подлежат на промяна ако съответния курс за обмяна бъде променен преди потвърждаването на вашата поръчка или ако той бъде подложен на известни вариации в рамките на този период. КАРИОПТИКС извършва доставките CIF(1) за страните членки на ЕС, и DAP(2) за страните извън ЕС, съгласно правилата на INCO TERMS 2010 (последна редакция).

В случай (2) задължение на бенефициента/получателя е освобождаването на стоките от митницата, включително плащането на всички мита и такси, които могат да бъдат наложени на стоките. Ако вашата кредитна или дебитна карта не е деноминирана в избраната от вас валута (меню 'ПОКАЖИ ЦЕНИТЕ В' в заглавието), окончателната цена ще бъде изчислена в съответствие с банковите курсове за обмяна, приложими към момента на предаването на данните за вашата карта към VPOS терминала на банката.

6. ПРИЕМАНЕ НА ВАШАТА ПОРЪЧКА

След като сте подали поръчката, вие ще получите от нас потвърждение по e-mail с подробностите за нея. Този e-mail НЕ представлява приемане на вашата поръчка, а само потвърждение, че сме я получили. Освен ако не анулирате вашата поръчка, нейното приемане и изпълнението на договора между вас и КАРИОПТИКС ще бъде извършено СЛЕД като ви изпратим по e-mail ПОТВЪРЖДЕНИЕ, че стоките са налични и очакваме плащане. След заверяване на нашата банкова сметка, стоките ще бъдат експедирани. Поради тази причина Договорът за продажба се сключва в София, България, и езикът на договора е българският. 
Ние си запазваме правото да не приемем вашата поръчка, ако разрешението за плащане бъде отказано по някаква причина, или ако ние не отговаряте на критериите за допустимост, определени в настоящите УзП Ние също така си запазваме правото да откажем да обработваме и съответно да приемаме сделки по някаква причина, или да откажем да обслужим когото и да било по наше собствено усмотрение. Ние не поемаме никаква отговорност пред вас или пред трети страни за оттегляне на някаква стока от нашата интернет страница, независимо от това, дали тази стока е била продадена; за отстраняване, сваляне или редактиране на каквито и да било материали или съдържание на интернет страницата; за отказ да обработим дадена сделка или да спрем или преустановим някоя сделка след започване на нейната обработка.

7. ПЛАЩАНИЯ

Плащанията могат да се извършват с всички видове карти Visa, MasterCard и Maestro и по всички методи, надлежно посочени на нашата интернет страница. Плащането ще бъде дебитирано от вашата сметка, след като поръчката бъде приета и потвърдена от КАРИОПТИКС. Чрез финализирането на поръчката, вие потвърждавате, че използваната от вас кредитна/дебитна карта ви принадлежи, или че вие сте били надлежно упълномощени да я използвате от собственика на тази карта за извършване на плащане чрез нея. Всички притежатели на кредитни/дебитните карти подлежат на проверки за валидиране и упълномощаване от страна на издалия картата и/или банката. Ако издалият картата откаже да разреши плащането в полза на КАРИОПТИКС, ние няма да носим никаква отговорност за каквото и да било забавяне и/или неизпълнение на доставката. Ние полагаме резонни грижи за обезпечаване  сигурността на нашата интернет страница. Всички сделки с кредитни/дебитни карти по тази интернет страница се обработват с помощта на Wirecard, сигурен портал за извършване на он-лайн плащания по интернет, който зашифрова подробностите за вашата карта в сигурна електронна среда. Ако вие сте регистриран потребител/клиент на КАРИОПТИКС, ние ще съхраняваме безопасно подробностите за вашата кредитна/дебитна карта в нашите системи. Тези подробности ще бъдат изцяло зашифровани и ще се използват само за обработка на сделките по тези карти, които вие поискате. За да направи вашите плащания сигурни и безопасни, КАРИОПТИКС използва технологията Secure Socket Layer (SSL).
Освен това, ние полагаме всички резонни грижи, които са в рамките на нашите възможности, да опазим сигурно подробностите за вашите поръчки и плащания. Но при липса на доказана небрежност от наша страна, ние няма да носим отговорност за никакви загуби, които бихте могли да претърпите, ако трета страна получи неразрешен достъп до каквито и да било данни, които вие осигурявате при влизането или поръчването на интернет страницата.

8. ЗАСТРАХОВКА И ДОСТАВКА

КАРИОПТИКС застрахова всяка покупка, докато тя пристигне на предоставения от вас адрес за доставка. Ние изискваме подпис за всички доставени стоки и в този момент отговорността за закупените стоки преминава към вас. Ако по някакви причини сте посочили получател, който не сте вие (например, за подарък) вие трябва да приемете условието, че положеният от получателя (или от някой на посочения адрес) подпис е доказателство за доставката, и изпълнението от страна на КАРИОПТИКС на нейните задължения и отговорността преминава така, както е описано по-горе. Молим да отбележите, че ние се стремим да експедираме всички стоки в рамките на 2-3 дни, освен ако друго не е уговорено. Посочените от нас очаквани дати на доставка трябва да се приемат само като ориентировъчни, и сроковете започват да текат от датата на експедицията. Ние не носим отговорност за закъснения, причинени от процедурите по освобождаването от митниците или поради други причини извън нашия контрол.

9. АНУЛИРАНЕ НА ВАШАТА ПОРЪЧКА СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ ЗА ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ

Ако сте базирани в ЕС, Вие попадате под Разпоредба 2000 (DSRs) за Защита на Потребителя (Дистанционни Продажби), и имате правото да анулирате вашата поръчка, като ни изпратите писмено известие. Известието може да бъде подадено по всяко време след подаването на поръчката, до 7 (седем) работни дни след датата, на която сте получили потвърждението на поръчката. Известието за анулиране на договора съгласно DSRs трябва да бъде подадено в писмен вид до: Отдел "Грижи за клиентите", КАРИОПТИКС, пл. "Славейков" № 7, 1000 София, България, или по e-mail на abc(аt)carioptics(dot)com. Парите за всички анулирани по DSRs поръчки ще бъдат възстановени изцяло от нас, включително разходите за експедиране. Въпреки това, вие ще трябва да ни върнете цялата поръчка по сигурен начин, така че да сте убедени че тя ще пристигне при нас в добро състояние, за ваша собствена сметка. Анулираните поръчки трябва да бъдат върнати на: КАРИОПТИКС, пл. Славейков № 7, 1000 София, България. Всички стоки трябва да бъдат върнати неизползвани и в тяхното оригинално състояние/опаковка така, както са били изпратени от нас. Ние ви препоръчваме да застраховате обраната пратка, тъй като сте задължени да поемете резонни грижи за стоките и поемате отговорността за всички щети, докато не ги получим на нашия адрес. В случай на спор, ние също така ви препоръчваме да запазите доказателствата за изпращането им. Ордерите за възстановяване на средствата ще бъдат издадени в срок от 30 дни след получаване на вашето известие за анулиране. Ако не си получим поръчаните стоки от анулираната поръчка, ние ще уредим да си ги получим от вас, за ваша собствена сметка.
Молим да обърнете внимание на това, че можете да използвате правата си да анулирате поръчка съгласно DSRs, ако подадете до нас официално писмено известие по всяко време, след като е била подадена вашата поръчка, в рамките на 7 работни дни след като сте получили потвърждението на поръчката си, по e-mail или пощата съгласно описаното по-горе, т.е. преди да сте поискали RMA (разрешение за връщане на стоките) чрез вашата сметка (регистрация) при КАРИОПТИКС.

10. ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШАТА УСЛУГА ЗА БЕЗПЛАТНО СЪБИРАНЕ

Като алтернатива за упражняване на правата ви съгласно DSRs, вие можете да предпочетете да върнете или замените стоките, използвайки нашата услуга за връщане или замяна. Вие трябва да поискате номера на вашето Разрешение за Връщане на Стоките (RMA) в рамките на 14 дни след получаването на поръчката, и да върнете нежеланите стоки в рамките на 14 дни след получаването на вашия RMA номер, за възстановяване само на стойността на стоката, или за замяна на същата с различен размер, в зависимост от стоковата наличност. Молим да направите справка с нашата политика за връщане и замяна за допълнителна информация. Транспортните разходи за заменяната стока са за ваша сметка и извършваните замени на стоки за дестинации извън ЕС ще бъдат обработвани за преминаване през митниците, като съответните вносни мита и такси ще са също така за ваша сметка.

11. НАШАТА ПОЛИТИКА

Стоките трябва да бъдат връщани неизползвани и със все още закачени всички етикети на КАРИОПТИКС. Върнати стоки, които са повредени или замърсени могат да не бъдат приети и могат да бъдат изпратени обратно на клиента и/или възстановяването на стойността им да бъде отказано. Молим да ни известите по e-mail на адрес abc(аt)carioptics(dot)com, ако някоя от вашите покупки е била доставена без етикетите на КАРИОПТИКС. Всички върнати стоки трябва да имат номер на Разрешение за Връщане на Стоките (RMA), за да се улесни тяхното идентифициране и бърза обработка. Неидентифицираните стоки могат да бъдат върнати на изпращача.

12. ДЕФЕКТНИ СТОКИ

Стоките се считат за дефектни, ако бъдат получени повредени или ако производствен дефект се появи в рамките на 1 (един) месец след покупката. Стоките, които са повредени в резултат на нормално износване, не се считат за дефектни. Ако желаете да замените дадена дефектна стока, вместо да получите обратно нейната стойност, молим да бъдете наясно, че ние можем да я заменим само със същата стока от същия размер и количество, и то при условие, че ги имаме в наличност. Когато това е възможно, предлагаме да ремонтираме дефектните стоки. Ако те не подлежат на ремонт или същия продукт не е в наличност, вие ще имате правото да получите обратно цялата стойност на същите.

13. ЗАПАЗЕНИ ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРАВА

Използването на интернет страницата ни и нейното съдържание не ви предоставя никакви права по отношение на запазени авторски права, дизайни, запазени търговски марки или други права върху интелектуалната собственост и материални права във връзка със съдържанието (съгласно описаното в главата за Съдържанието по-долу), включително по отношение на софтуера на КАРИОПТИКС, HTML и други кодове, съдържащи се в тази интернет страница. Всичкото това съдържание, включително запазени търговски марки, дизайни на трети страни и свързаните с тях права върху интелектуалната собственост, упоменати или изведени на тази интернет страница, за запазени по националните закони за интелектуалната собственост и условията по други закони и международни споразумения. Вие имате правото да използвате Съдържанието само доколкото това ви е разрешено от КАРИОПТИКС и/или нейните лицензодатели - трети страни. Всякакво възпроизвеждане или разпространение на тук описаното Съдържание е забранено и може да доведе до гражданско и криминално преследване. Без да се ограничава предвиденото по-горе, копирането и използването на описаните материали на всеки друг сървър, място или помощни средства с цел публикуване, възпроизвеждане или разпространение е забранено.

14. СЪДЪРЖАНИЕ

Освен упоменатите по-горе права върху интелектуалната собственост, "Съдържанието" означава и всички графики, фотографии, включително правата върху всички изображения, звуци, музика, видео, аудио или текстове на тази интернет страница. КАРИОПТИКС се опитва да осигури информацията на тази интернет страница да е точна и пълна. Ние не гарантираме, че Съдържанието на интернет страницата на КАРИОПТИКС е точно и безгрешно. Ние не гарантираме, че функционалните аспекти на интернет страницата и/или Съдържанието ще са безгрешни, или че тази интернет страница и/или Съдържанието на хост сървъра не съдържат вируси или други вредни компоненти. Ние винаги препоръчваме, всички потребители на интернет да са сигурни, че имат инсталирана осъвременена версия на антивирусна софтуерна програма. Чрез свързването си с тази интернет страница, вие се съгласявате, че единствено вие носите отговорността за съдържанието на цялата информация, която предоставяте или споделяте. Вие също така предоставяте на КАРИОПТИКС правото да използва всеки елемент от предоставяното от вас съдържание за нейните собствени цели, включително повторното му публикуване във всякаква форма или медия. Коментарите могат да бъдат редактирани и може да отнеме до 72 часа, преди да бъдат изведени на интернет страницата, но КАРИОПТИКС не поема задължение да проверява всички съдържания и не поема отговорност за постването на трети страни. Ако имате някакви оплаквания или претенции по отношение на някое постване, молим да ни известите за това на адрес: abc(аt)carioptics(dot)com. КАРИОПТИКС си запазва правото по своя собствена воля да не публикува определени коментари, включително такива, за които счита че е възможно да са незаконни, обидни, расистки или клеветнически, да насърчават омраза или грубости, да са вредни за хората, институциите, религиозните вярвания или личния живот на хората, които биха могли да навредят на малолетни, които са вредни за определени запазени търговски марки, патенти или запазени авторски права, които съдържат лични данни, използват неправомерно медиите за насърчаване или рекламиране на определени дейности. Тази интернет страница се предлага на обществеността, поради което - информация, която считате за поверителна, не трябва да бъде подавана на нея.

15. СНИМКИ

Цветовете на стоките/продуктите, показани в този Сайт, е възможно леко да се различават в сравнение с оригиналните - в зависимост от възможностите на вашия монитор/устройство.

16. БЕЗ ТЪРГОВСКА УПОТРЕБА

Тази интернет страница е предназначена само за ваше лично и нетърговско използване. Вие нямате правото да я променяте, копирате, разпространявате, прехвърляте, извеждате на дисплей, изпълнявате, възпроизвеждате, публикувате, лицензирате, експлоатирате търговски, създавате деривати от нея, да прехвърляте, или продавате каквото и да било от нейното съдържание, софтуер, продукти, или услуги, съдържащи се на тази интернет страница. Вие нямате право да използвате тази интернет страница, или части от нейното съдържание, за да насърчавате каквито и да било търговски цели, включително рекламиране или рекламиране на дейности за генериране на приходи, на вашата собствена интернет страница.

17. ВАШAТA ДЕЙНОСТ

Вие се съгласявате, че лично носите отговорност за използването на тази интернет страница и за всички ваши комуникации и дейности на или във връзка с тази интернет страница. Ако решим, че вие сте или сте били ангажирани със забранени дейности, не сте уважавали другите потребители, или сте нарушили по друг начин УзП, ние имаме правото да ви откажем достъп до тази интернет страница за постоянно или временно.

18. ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

На тази интернет страница ние можем за включваме линкове към други интернет страници, публикувани от други фирми, извън КАРИОПТИКС, включително и рекламодатели. КАРИОПТИКС не е преглеждала всички интернет страници, свързани с нашата интернет страница, и не носи отговорност за съдържанието или точността на тези свързани страници, както и за наличността на тези външни страници или техните ресурси, и не насърчаваме и не носим отговорност и не поемаме задължения, преки или не преки, за практиката им с лични данни или съдържанието им, включително (но без да е ограничено в рамките на) всякакви реклами, продукти или други материали или услуги, предлагани на тези страници или ресурси, нито за каквито и да било щети, загуби или обиди, причинени или заподозрени че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на това съдържание, стоки или услуги, предлагани на тези външни интернет страници или ресурси.

19. ВАШИТЕ ПРАВА

Вие имате права по закон. В България те включват: Че всички продукти, които поръчате от тази интернет страница, ще бъдат със задоволително качество, ще са подходящи за предвидения начин на употреба, и ще съответстват на всички описания, дадени на тази интернет страница; известни средства за ваша защита, ако продуктите се окажат дефектни; и правото ви да анулирате всяка поръчка в рамките на седем работни дни, считано от датата, следваща датата, на която сте я получили, и да получите пълната стойност на нейната цена, дори ако стоката не е дефектна. Нищо от цитираните тук УзП не е предвидено да засяга тези права. За повече информация относно вашите права, обърнете се към местното Бюро за съвети към гражданите или към Комисията за защита на потребителите, София.

20. ОГРАНИЧЕНИЯ НА НАШАТА ОТГОВОРНОСТ

Ние поемаме отговорността за смърт или лично нараняване, произтичащи от наша небрежност или небрежността на нашите служители или представители. Ние не търсим начин да избегнем нашата отговорност от неправомерно погрешно представяне от нас, нашите служители или представители. Нищо от цитираните тук УзП не е предвидено да наруши вашите права съгласно закона (вижте "Вашите права" по-горе). Ако КАРИОПТИКС наруши УзП, ние ще носим отговорност само за загубите, които са преки загуби и са резонно предвидимо следствие от това нарушение. Ние носим отговорност само за загуби, възлизащи на не повече от 150% от общата стойност на закупените стоки. Ние не носим отговорност за загуби, които не са причинени от наше нарушение или небрежност, непреки загуби, които се явяват като страничен ефект от основната загуба или щета и които не биха могли да бъдат резонно предвидени от вас или от нас (например, загуба на печалби или загуба на възможности). Ние също така не носим отговорност за неизпълнение на нашите задължения съгласно УзП, когато това неизпълнение се дължи на събития извън нашия резонен контрол.

При поискване от наша страна, вие се съгласявате да ни компенсирате изцяло, да защитавате и пазите КАРИОПТИКС от последствия незабавно при поискване, нейните ръководители, директори, представители, филиали, лицензианти и доставчици, от и срещу всички задължения, претенции, разходи, щети и загуби, включително адвокатски хонорари, произтичащи от нарушаването на Условията на Продажбата от ваша страна, включително в случай на употреба от други лица на достъпа до тази интернет страница чрез вашата интернет сметка (регистрация), причинени от ваше действие или бездействие.

21. КОМПЕНСАЦИИ

При наше желание вие се съгласявате да ни компенсирате напълно, да ни защитавате и да пазите фирмата CARIOPTICS без вреди незабавно при поискване, неговите служители, директори, агенти, филиали, лицензодатели и доставчици от и срещу всички задължения, искове, разходи, щети и загуби, включително правни такси, произтичащи от каквото и да е нарушение на ТОС от вас, включително използването от други лица, които осъществяват достъп до този сайт, използвайки Вашата интернет сметка, причинени от вашето действие или бездействие.

22. НАШИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Вие признавате и се съгласявате, че не съществува никакво съвместно предприятие, партньорство, взаимоотношения на работодател и служител или на представител между вас и КАРИОПТИКС в резултат на УзП или на вашето използване на тази интернет страница. Вие се съгласявате, че няма да се явявате, или да претендирате да се явявате като представител, агент или служител на КАРИОПТИКС. Ние няма да носим никаква отговорност за всякакви подобни декларации, действия или бездействия от ваша страна.

23. БЕЗ ОТКАЗ ОТ ПРАВА

Ако нарушите УзП и не предприемем никакви действия срещу вас, ние все още ще имаме право да използваме нашите права и средства за защита във всяка ситуация, в която нарушавате УзП.

24. ОБЩА ДИРЕКТИВА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ  GDPR (General Data Protecion Regulation (EU) 2016/679)

Нашата електронна търговия е в пълно съответствие с Общата регулация за защита на личните данни. Използвайки този сайт, Вие давате съгласието си за ползването на Вашите данни.

25. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

УзП, заедно с всички наши политики и процедури, са ръководени и следва да бъдат тълкувани в съответствие с българския закон, при което Арбитражният съд към БТПП (Българска Търговско-Промишлена Палата) ще има изключителна юрисдикция в случай на съдебен спор.


НОВИ ПРОДУКТИ

EA-4178 5243/13

EA-4178 5243/13

ЦЕНА КАТАЛОГ: 325.00 лв
ТЕКУЩА ЦЕНА: 243.75 лв
DG-5082 502

DG-5082 502

ТЕКУЩА ЦЕНА: 380.00 лв
DG-2220 1335/9A

DG-2220 1335/9A

ТЕКУЩА ЦЕНА: 580.00 лв
T-1427

T-1427

ТЕКУЩА ЦЕНА: 89.00 лв

НАЙ-ПРОДАВАНИ

GS-0122

GS-0122

ЦЕНА КАТАЛОГ: 218.00 лв
ТЕКУЩА ЦЕНА: 109.00 лв
TD 167 451

TD 167 451

ЦЕНА КАТАЛОГ: 430.00 лв
ТЕКУЩА ЦЕНА: 301.00 лв
HF-2010

HF-2010

ЦЕНА КАТАЛОГ: 116.00 лв
ТЕКУЩА ЦЕНА: 87.00 лв
OptiNett мокри кърпички

OptiNett мокри кърпички

ТЕКУЩА ЦЕНА: 0.30 лв